Politica de confidentialitate

Politica de Confidențialitate si Protecția Datelor cu Caracter Personal a Asociatiei Române pentru Donarea de Celule Stem-ARDCEL

 1. Obiectiv și Scop


Obiectivul prezentei Politici este de a stabili detaliile privind cadrul de măsuri institute de către Asociatia Română pentru Donarea de Celule Stem-ARDCEL (denumită în continuare ARDCEL) în ceea ce privește informațiile confidențiale, inclusiv cele din sfera datelor cu caracter personal cu care asociația operează, modalitatea de colectare, operare, stocare și transmitere a acestora în relația cu partenerii acesteia, precum și cu persoanele vizate. 
Prezenta Politică se aplică informațiilor pe care le colectăm despre:

 • Persoanele care fac donații și sponsorizări către ARDCEL
 • furnizorii ARDCEL
 • vizitatorii website-urilor ARDCEL
 • persoanele care sunt interesate de donarea și transplantul de celule stem
 • donatori de celule stem
 • pacienți care au nevoie de transplant de celule stem sau au trecut printr-o procedură de transplant de celule stem
 • parteneri ARDCEL 

Scopul prezentei Politici este de a oferi o mai bună înțelegere a datelor pe care le utilizăm și a destinației pentru care efectuăm procesarea datelor dumneavoastră.

 

 1.    Definiții

În sensul prezentei Politici, următoarele noțiuni sunt definite după cum urmează:

 • Furnizor înseamnă o comerciantul care furnizează produse și servicii către ARDCEL;
 • Donator înseamnă o persoana fizică care donează celule stem hematopoietice;
 • ARDCEL înseamnă Asociatia Romana pentru Donarea de Celule Stem-ARDCEL, cu sediul in sediul în București, sector 3, str. Alexander von Humboldt, nr. 5, bl. V23A, sc. A, ap. 4, cam. 1, având nr. de înregistrare fiscal  33401025;
 • Partener – persoana cu care ARDCEL colaborează în vederea îndeplinirii scopului său;
 • Reprezentant – persoana fizică autorizată a reprezenta un Furnizor sau Partener;
  Terț înseamnă o persoană alta decât dvs., noi sau o entitate care prelucrează date cu caracter personal pe seama noastră;
 • Utilizator – persoana fizică care utilizează website-ul ARDCEL. 

 

III.    Temeiurile juridice pe care le utilizăm când prelucrăm informațiile dumneavoastră


În conformitate cu Regulamentul 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), vom utiliza informațiile dumneavoastră numai în cazul în care avem un temei legal pentru a efectua acest lucru. 
Printre aceste motive se numără:

 

 • Interesul legitim pentru : dezvoltarea activității asociației, în vederea îndeplinirii scopului acesteia; respectarea unei reglementări sau proceduri judiciare, sau unor cerinte ale unor organisme de reglementare; sau
 • Executarea obligațiilor contractuale : necesitatea de a procesa informațiile pentru a îndeplini un acord/contract pe care îl avem în derulare sau în curs de implementare în relația cu dumneavoastră;
 • Respectarea unei obligații legale;
 • Interesul public, de exemplu, în scopul prevenirii sau identificarii infracțiunilor;
 • Apărarea drepturilor legale, necesitatea de a stabili, de a exercita sau de a ne apăra drepturile legale;
 • Consimțământul persoanei vizate.

În cazul în care motivul legal este reprezentat de consimțământului persoanei vizate acesta vă este solicitat în mod explicit pentru activități de genul :  abonarea pentru primirea unui buletin informativ, in cazul organizarii unor campanii de promovare.
Vă puteți retrage consimțământul acordat oricând, însă acesta nu se aplică retroactiv în ceea ce privește datele prelucrate anterior transmiterii solicitării de retragere a acestuia.
Pentru a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la contact@ardcel.ro  sau la adresa Asociatia Română pentru Donarea de Celule Stem-ARDCEL, București, sector 3, str. Alexander von Humboldt, nr. 5, bl. V23A, sc. A, ap. 4, cam. 1, telefon 0733 793 398

 1.    Destinatarii datelor cu caracter personal 


Ocazional, putem dezvălui informațiile furnizate de dumneavoastră, după cum urmează:

 • autorităților publice de investigare și de reglementare, ca de exemplu : Poliția, Ministerul Finanțelor Publice – ANAF, Ministerul Sănătății, precum și alte instituții cu scop de reglementare și control
 • Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, unități sanitare
 • către un furnizor, care furnizează un serviciu către ARDCEL
 • către autoritățile locale (primăriile, consiliile locale/județene), ca parte a procesului de relaționare acestea în interes public
 1.    Scopurile procesării datelor  
 • derularea de campanii de promovare privind donarea și transplantul de celule stem
 • derularea de programe educaționale privind donarea și transplantul de celule stem
 • strângerea de fonduri în vederea susținerii activității
 • dezvoltarea activității asociației
 • organizarea de cursuri, workshop-uri, conferințe 
 • imbunatatirea calitatii serviciilor medicale din sistemul public privind donarea și transplantul de celule stem
 • oferirea de informații despre ARDCEL, donarea și transplantul de celule stem
 • punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal către angajații ARDCEL în scopul realizarii scopului
 • transmiterea datelor cu caracter personal catre autoritati, in vederea indeplinirii obligatiilor legale care revin ARDCEL
 1.    Obținerea datelor


Vom colecta datele cu caracter personal: (a). Direct de la dvs., respectiv (i) când ne furnizați în mod direct informațiile sau (ii) prin examinarea interacțiunii dvs. cu noi. 
Spre exemplu, vom obține datele dvs. cu caracter personal atunci când: (i) doriți să faceți donații sau să contribuiti la susținerea activității noastre, (iii) ne contactați prin diverse canale, sau solicitați informații cu privire la activitatea noastră; (iv)doriți informații despre donarea și transplantul de celule stem, (v) vizitați sau navigați pe website-urile ARDCEL. Atunci când primim datele direct de la dvs. vom considera că acestea sunt reale, corecte, complete și că se referă la dvs. Vom depune eforturi rezonabile să ne asigurăm că datele sunt reale, corecte și că vă aparțin, iar în situația în care vom avea suspiciuni că ne transmiteți date incorecte, incomplete sau că folosiți fără autorizare datele altei persoane, vom lua măsuri pentru clarificarea și remedierea situației. Aceste măsuri ar putea consta în: actualizarea, completarea sau ștergerea datelor, limitarea accesului la datele utilizate nelegal – inclusiv ștergerea conturilor asociate unor date care nu vă aparțin. De asemenea, vom considera că datele colectate direct de la dvs. sunt actuale atât timp cât nu ați solicitat modificarea lor sau nu ați actualizat personal datele utilizând datele de contact: e-mail la contact@ardcel.ro  sau ne puteți scrie la adresa: Asociatia Română pentru Donarea de Celule Stem-ARDCEL, București, sector 3, str. Alexander von Humboldt, nr. 5, bl. V23A, sc. A, ap. 4, cam. 1, telefon 0733 793 398

. Totodată, vă informăm că derulăm campanii de actualizare a datelor în mod regulat, ca de exemplu prin apeluri telefonice. 
(b). Alte surse decât dvs., respectiv: (i) date obținute din surse externe, sau (ii) Date Deduse pe care le generăm pe baza datelor pe care le deținem despre dvs. 
Sursele externe din care putem obține datele dvs. includ: • Surse publice, spre exemplu, site-uri web sau pagini de socializare, baze de date publice (inclusiv baza de date a Registrului Comerțului, baza de date a Ministerului Finanțelor Publice, Monitorul Oficial, portaluri ale instanțelor de judecată etc.). • Terțe entități private, spre exemplu (i) partenerii ARDCEL (ii) furnizorii sau contractanții noștri • Autorități sau instituții publice, spre exemplu, în contextul unor investigații judiciare, solicitări ale instanțelor de judecată (caz în care putem afla anumite informații despre dvs.).

 1.    Categoriile de date procesate și natura acestora
 1. Date de Identificare, spre exemplu: • Numele, adresa, codul numeric personal, copia documentului de identitate precum și datele incluse în acesta și semnătura dvs.; sau • Datele dumneavoastră de identificare fiscală și identificatori unici similari, spre exemplu, numărul de identificare în scopuri de TVA, codul de identificare fiscală sau numărul de înregistrare la registrul comerțului – în cazurile în care acționați în calitate de Furnizor  persoană fizică;
 2.  Date de Contact, spre exemplu numărul dvs. de telefon și/sau mobil (inclusiv numărul de contact menționat în contractul incheiat între ARDCEL si dvs.) și adresa dvs. de e-mail; 
 3. Date colectate de cookie-uri și tehnologii similare. Pentru detalii va rugăm accesați politica de cookies a ARDCEL postata pe site-ul nostru;
 4. Date privind soluționare cereri/reclamații, spre exemplu (i) notițe sau înregistrări ale unui apel pe care îl efectuați către ARDCEL sau o corespondență de live chat, (ii) detalii cu privire la reclamațiile dvs., (iii) cereri de acces la datele dvs. cu caracter personal, (iv) alte înregistrări ale interacțiunilor dvs. cu noi; 

VII.    Utilizarea datelor cu caracter personal

Informare privind donarea și transplantul de celule stem. Vă putem contacta prin: • mijloace de comunicare electronică, precum e-mail sau telefon (SMS, apeluri automate și/sau apeluri cu operatori umani), și/sau • poștă (servicii de corespondență sau curierat). 
Temei juridic:  Interesul legitim al ARDCEL. În cazul în care utilizați serviciile noastre, și folosim: • SMS/MMS, • Apeluri automate, pentru a vă transmite comunicările noastre ne vom baza pe permisiunea dvs. de a primi astfel de comunicări; • Corespondența (poștă / curierat sau e-mail) pentru a vă transmite comunicările noastre de marketing (promovare) ne vom baza pe permisiunea dvs. de a primi astfel de comunicări; • Apeluri prin operatori umani pentru a comunica cu dvs. ne vom baza pe interesul nostru legitim de a vă ține la curent cu privire la activitatea ARDCEL,  donarea și transplantul de celule stem. Vom concepe campaniile de informare astfel încât să evităm apelarea în mod excesiv. Dacă nu doriți să fiți contactat pentru a primi informații cu privire la donarea și transplantul de celule stem, vă rugăm să ne anunțați.

 

 

Promovare – Personalizarea comunicărilor privind promovarea.
Dorim să utilizăm datele dvs. de contact pentru a vă ține la curent cu privire la activitatea ARDCEL. În acest context, este posibil: • să vă transmitem buletine informative, materiale publicitare sau alte materiale similare. • să vă invităm să participați la sondaje. • să vă informăm cu privire la campanii de promovare sau de strângere de fonduri. 

Temei juridic: interesul legitim al ARDCEL de a vă transmite doar comunicări relevante, cu un dublu scop: 1. să nu vă deranjăm cu comunicări care ar putea să nu prezinte interes pentru dvs., și 2. să devenim mai eficienți în activitatea noastră de promovare. 

Puteți controla oricând permisiunile pe care le acordați pentru activitățile de promovare și datele pe care le utilizăm pentru a personaliza aceste comunicări prin: – accesarea e-mail:  contact@ardcel.ro, prin intermediul meniului de contact de pe website-ul ARDCEL https://ardcel.ro/contact, sau – apel la 0733 793 398.

Realizarea de profiluri avansate: În cazul în care obținem permisiunea dvs., putem personaliza și mai mult comunicările noastre, prin utilizarea unor date cu caracter personal suplimentare, cum ar fi date privind solvabilitatea, date de localizare, date deduse și date privind interacțiunea dvs. cu activitatea noastră.

 Temei juridic: permisiunea dvs. pentru realizarea de profiluri avansate. 

Campanii strângere fonduri. De asemenea, dorim să vă informăm cu privire la posibilitatea de a susține activitatea ARDCEL prin donații, sponsorizări și parteneriate. În acest sens, vom utiliza datele dvs. de contact pentru a vă transmite comunicări prin:  mijloace de comunicare electronice, de exemplu, prin e-mail sau telefon (SMS/MMS, apeluri automate / operator uman), și/sau – corespondență tradițională (poștă sau curierat). 

Temei juridic: permisiunea dvs. pentru primirea unor astfel de comunicări. Dacă vă veți retrage consimțământul pentru toate canalele de comunicare sau pentru anumite comunicări, nu veți mai primi comunicări de la noi.

 

Realizarea de profiluri avansate: În cazul în care obținem permisiunea dvs., putem personaliza și mai mult comunicările noastre, prin utilizarea unor date cu caracter personal suplimentare, cum ar fi date privind solvabilitatea, date de localizare, date deduse și date privind interacțiunea dvs. cu serviciile noastre.

Temei juridic: permisiunea dvs. pentru realizarea de profiluri avansate.


Publicitate online adaptată intereselor dvs. De asemenea, putem combina și corela datele colectate prin intermediul cookie-urilor sau al altor tehnologii similare cu alte date pe care le deținem. Pentru detalii vă rugăm să consultați Politica de Utilizare a cookie-urilor, disponibilă postata pe site-ul nostru (aceasta explică modalitatea de control a cookie-urilor, inclusiv modul în care vă puteți opune colectării și prelucrării datelor prin aceste tehnologii). Aveți în vedere faptul că renunțarea la publicitatea online adaptată în funcție de interesele dvs. nu înseamnă că nu se vor mai afișa reclame, ci doar că reclamele nu vor mai fi personalizate în funcție de interesele dvs. 
Temei juridic: permisiunea acordată de dvs. pentru realizarea unei astfel de evaluări a preferințelor prin intermediul tehnologiilor cookies și a tehnologiilor similare. 

Reguli speciale privind transmiterea de comunicări. Aplicăm un proces strict cu privire la cazurile de utilizare, care impune ca, înainte de inițierea oricărui proces de analiză, să se verifice conformarea cu legislația privind protecția datelor. Aplicăm reguli stricte prin care se asigură faptul că informațiile cu caracter personal sunt pseudonimizate sau, după caz, anonimizate în etapa corespunzătoare din cadrul procesului.

 Temei juridic:  Interesul legitim al ARDCEL de a identifica potențiale vulnerabilități, respectiv mecanisme de a efectua sondaje, cercetări de piață și, dacă este cazul, de a obține rezultatele acestor cercetări care să conțină date cu caracter personal. 

Relația cu autoritățile. Soluționarea disputelor și litigii. Prelucrăm date cu caracter personal dacă este rezonabil pentru a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile (inclusiv dreptul de proprietate) sau pentru a proteja interesele colaboratorilor și susținătorilor noștri, în contextul unor litigii sau dispute potențiale sau existente în care putem fi implicați, indiferent de natura acestora și de autoritatea în fața căreia se derulează. În cadrul acestor proceduri, putem primi sau comunica terților datele dvs. cu caracter personal (de ex. instanțe, autorități publice, părțile din dispută, avocați) sau poate fi necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne respecta obligația legală de a răspunde solicitărilor venite din partea autorităților. Vom furniza datele dvs. cu caracter personal doar dacă, după o evaluare temeinică, considerăm că avem obligația legală de a proceda astfel. 
Temei juridic: (i) obligația legală, dacă dezvăluirea este impusă de lege, sau (ii) interesul legitim, dacă dezvăluirea se bazează pe o justificare temeinică și nu există drepturi fundamentale ale persoanelor vizate care să prevaleze. De asemenea, ne bazăm pe interesul nostru legitim de a soluționa în mod adecvat disputele și litigiile, precum și de a ne apăra drepturile și interesele în cadrul respectivelor proceduri. În funcție de procedurile specifice aplicabile, poate fi necesar, de asemenea, conform legii să dezvăluim terților informații (care conțin și date cu caracter personal). 

Conformarea cu cerințe legale și de reglementare specifice. Prelucrăm (inclusiv comunicăm) datele dumneavoastră cu caracter personal dacă este necesar pentru a ne conforma unor cerințe de reglementare (la nivel național sau la nivelul Uniunii Europene). 
Temei juridic: (i) conformarea cu obligațiile legale sau (ii) interesul legitim al ARDCEL  de a adresa și gestiona cerințele legale relevante aplicabile ARDCEL (dacă respectiva cerință legală nu impune în mod specific prelucrarea de către noi a anumitor date cu caracter personal, dar realizarea obiectivului implică prelucrarea respectivelor date). 

Prevenirea fraudelor, infracțiunilor și daunelor. Utilizăm sisteme și dispozitive automate pentru detectarea și protecția împotriva nerespectării prevederilor legale. Tipul și volumul datelor prelucrate variază în funcție de circumstanțe. Am putea prelucra: 1. Date de localizare 2. Date de Autentificare (spre exemplu, parole) 3. Date Financiare 4. Date de contact. 

Temei juridic: executarea contractului.

Dacă sunteți Reprezentantul unui Furnizor/Partener.

 Vom folosi datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri: (i) Încheierea și executarea contractului; (ii) Procesarea plăților și gestionarea relației cu Furnizorii/Partenerii. Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal ținând cont de calitatea dvs. de reprezentant al unui Furnizor/Partener în cauză. Prin urmare: a) Vom prelucra datele dvs. de identificare (de exemplu, nume, prenume, funcție, semnătură) pentru a semna contractul cu Furnizorul/Partenerul, în cazul în care acționați ca semnatar al contractului; b) Vom prelucra datele dvs. de contact (de exemplu, numărul dvs. de telefon și e-mailul) dacă ați fost desemnat să acționați în calitate de persoană de contact a Furnizorului/Partenerului pe relația cu ARDCEL, și putem utiliza respectivele date pentru a vă contacta în legătură cu orice probleme legate de relația noastră cu Furnizorul/Partenerul. Acestea pot include, de exemplu: Procesarea plăților datorate; • Răspunsul la oricare întrebări / solicitări formulate de dvs. în numele Furnizorului / Partenerului; 

Temei juridic: interesul legitim de a ne desfășura și gestiona în mod corespunzător activitatea cu Furnizorii/ Partenerii.

 

 

Cum și cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal? Dezvăluim datele dvs. cu caracter personal către persoane împuternicite de ARDCEL să prelucreze date cu caracter personal (i.e. entități pe care le contractăm pentru a realiza diverse operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal pe seama noastră). Încheiem contracte scrise cu persoanele împuternicite de ARDCEL prin care acestea se angajează (i) să prelucreze datele dvs. cu caracter personal doar pe baza instrucțiunilor ARDCEL, respectiv (ii) să păstreze în siguranță datele dvs. cu caracter personal. De asemenea, dacă legea ne obligă sau avem un temei legal s-o facem, putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către terțe entități care acționează în calitate de operatori (entități care prelucrează datele pentru scopuri proprii) sau, după caz, entități care acționează în calitate de operatori asociați cu noi (caz în care determinăm împreună cu acestea scopurile și/sau mijloacele de prelucrare a datelor). 

Categoriile de destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal (împuterniciți, operatori independenți, operatori asociați – după caz), includ • Entități angajate să presteze servicii pentru, sau pe seama ARDCEL, precum : furnizori de servicii software/hardware și asistență IT; • Entități care gestionează sau participă la sistemele de prevenire a fraudelor . • Autorități publice și de reglementare, organisme guvernamentale, instanțele de judecată – dacă este necesar (inclusiv dacă legea ne impune) ori, după caz, o terță entitate sau organizație – dacă o atare dezvăluire este necesară pentru respectarea oricăror prevederi legale aplicabile, sau a altor cerințe legale sau de reglementare. În unele situații avem obligația legală de a dezvălui informațiile dvs. (de exemplu, în baza unui ordin judecătoresc sau la cererea unui organism de reglementare, inclusiv către ANSPDCP). De asemenea, putem dezvălui informații către alte organisme de reglementare pentru îndeplinirea competențelor acestora sau a obiectivelor noastre. În oricare dintre aceste situații, vom verifica faptul că avem un temei juridic pentru dezvăluirea datelor cu caracter personal; • Consultanții terți (de ex. avocați externi, auditori, experți), în cazurile în care îi implicăm în litigii sau dispute relevante pentru noi ori alte activități care necesită experiența profesională a acestora; • Entități terțe – pentru campanii de comune de promovare și parteneriate. Respectivele entități vor fi responsabile pentru propria conformare cu cerințele legislației în materia protecției datelor cu caracter personal; • Entități terțe – implicate în furnizarea serviciilor aferente cookie-urilor și tehnologiilor similare, astfel cum sunt acestea detaliate în Politica noastră de Utilizare a Cookie-urilor, disponibilă pe website-ul ARDCEL; • Furnizorii de servicii de plată implicați în procesarea și/sau efectuarea plăților aferente.

Păstrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal 
ARDCEL a implementat politici și reguli privind păstrarea datelor cu caracter personal, care să respecte principiile prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Termenele de păstrare sunt revizuite în mod periodic. În general, vom păstra datele dvs. cu caracter personal (1) pe durata contractului încheiat cu noi, plus o perioadă rezonabilă (în funcție de circumstanțe) sau (2) pe durata prevăzută de lege sau stabilită de o autoritate publică, în condițiile legii, sau (3) în cazul unor dispute/plângeri/investigații, până la încetarea acestora, plus o perioadă rezonabilă (în funcție de circumstanțe). După expirarea acestei perioade, datele cu caracter personal vor fi distruse, șterse sau anonimizate în mod ireversibil (după caz). De exemplu, dacă sunteți Furnizor/Partener, vom stoca informațiile dvs. cu caracter personal pe durata raporturilor contractuale cu noi. După încetarea contractului, ARDCEL poate stoca în continuare anumite date pentru conformarea cu reglementările financiar fiscale (de la 5 până la 10 ani), și în scopul apărării drepturilor și intereselor ARDCEL în cazul unui litigiu/plângere/investigații (pe întreaga durată a termenului de prescripție aplicabil). Alte exemple de reguli privind păstrarea datelor includ: • Comunicări cu Donatori și Pacienți sau persoane care solicită informații despre donarea și transplantul de celule stem, diferite campanii de promovare sau strângere de fonduri sunt stocate pe o perioadă egală cu termenul de prescripție aplicabil după încheierea respectivelor campanii, însă nu mai mult de 3 ani; • Evidențele reclamațiilor sunt stocate pe o perioadă egală cu termenul de prescripție (începând cu data ultimului răspuns la respectiva reclamație), cu excepția cazului în care se aplică o perioadă mai lungă din motive întemeiate sau dacă aceasta este reglementată printr-o prevedere legală specifică; • Datele de contact înregistrate în baza noastră de date de marketing sunt stocate până la exercitarea de către dvs. a dreptului de obiecție sau până la retragere acordului cu privire la prelucrare. Dacă doriți să obțineți informații detaliate cu privire la regulile ARDCEL privind păstrarea datelor, ne puteți contacta prin canalele de comunicare: email: contact@ardcel.ro  sau ne puteți scrie la adresa: Asociatia Romana pentru Donarea de Celule Stem-ARDCEL, București, sector 3, str. Alexander von Humboldt, nr. 5, bl. V23A, sc. A, ap. 4, cam. 1.

Transferuri internaționale de date.

 În general, păstrăm datele dvs. cu caracter personal în locațiile noastre din România. Este posibil ca ARDCEL să transfere datele dvs. către țări din Spațiul Economic European (SEE), precum și din afara acestuia. SEE este format din țări din Uniunea Europeană, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Se consideră că aceste țări au legi echivalente în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Transferul în afara SEE poate avea loc dacă serverele noastre (respectiv, cele pe care stocăm datele) sau furnizorii și prestatorii noștri de servicii furnizează serviciile din afara SEE. Dacă ARDCEL transferă datele dvs. cu caracter personal într-o țară care nu se află în SEE, ne vom asigura că datele dvs. sunt protejate în mod corespunzător. Ca regulă, ne vom asigura că există un acord corespunzător cu privire la transferul de date, în conformitate cu clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană. În plus, dacă se consideră că în țara respectivă nu există legi care sunt echivalente standardelor UE în materie de protecție a datelor, ARDCEL va solicita respectivul terț încheierea unui acord care va reflecta aceste standarde. Dacă transferul nu va avea la bază un astfel de acord, ne vom asigura că transferul are întotdeauna la bază un alt mecanism prevăzut de lege pentru asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal. 

Păstrarea în siguranță a datelor dumneavoastră cu caracter personal
În cadrul ARDCEL se revizuiesc și îmbunătățesc, în mod constant, măsurile noastre de protecție împotriva accesului neautorizat la, pierderii accidentale, dezvăluirii sau distrugerii datelor dvs. cu caracter personal. Comunicările pe internet (spre exemplu, e-mailurile) nu sunt sigure decât dacă au fost criptate. Comunicările dvs. pot trece prin mai multe țări înainte de a fi expediate, deoarece aceasta este modalitatea de funcționare a internetului. Nu putem să ne asumăm răspunderea pentru accesul neautorizat sau pierderea datelor cu caracter personal independente de controlul nostru. ARDCEL nu va solicita niciodată datele dvs. personale securizate sau datele securizate ale contului dvs. prin mesaje nesolicitate. Este responsabilitatea dvs. de a păstra în siguranță datele dvs. cu caracter personal și datele contului dvs. și de a nu le comunica terților. Site-ul nostru poate furniza link-uri către site-urile unor terți. ARDCEL nu își asumă răspunderea pentru securitatea și conținutul acestor site-uri ale terților. De aceea, asigurați-vă că ați citit politicile respectivei companii cu privire la confidențialitate și utilizarea cookie-urilor înainte de a utiliza site-ul acesteia sau de a introduce datele dvs. cu caracter personal pe respectivul site. Același lucru se aplică în cazul oricăror site-uri sau conținuturi ale terților la care vă conectați.

VIII.    Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată 


Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal. Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, vă puteți autentifica în contul dvs. pentru actualizarea acestora sau puteți contacta echipa noastră. 

Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține ARDCEL în legătură cu dvs. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, vă rugăm să folosiți formularul de asistență de pe site-ul www.ardcel.ro, denumit Cerere de acces date cu caracter personal, pe care îl puteți expedia prin email la adresa contact@ardcel.ro sau să îl expediați prin poștă la adresa menționată în formular. 

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul, în anumite circumstanțe, de a ne solicita să vă furnizăm dvs. datele proprii pe care ni le-ați comunicat. 

Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către ARDCEL a datelor dvs. cu caracter personal. 
Pentru a nu mai primi mesaje de marketing: Dacă nu doriți să mai primiți mesaje de marketing (comunicări de promovare) din partea ARDCEL, puteți opta pentru renunțarea la toate comunicările de marketing sau doar la metodele selectate (e-mail, SMS, MMS sau poștă). Există diverse metode de renunțare la primirea mesajelor de marketing (de a vă opune prelucrării datelor personale în scopuri de marketing): • Trimiteți un e-mail la adresa contact@ardcel.ro  • Faceți clic pe link-ul de la sfârșitul unui e-mail sau text de marketing pentru a vă dezabona, dacă acesta este disponibil; • Dezactivați mesajele de marketing, în orice moment din aplicațiile noastre ori modificând setările de notificare ale dispozitivului dvs. sau dezinstalând aplicația; Dacă optați pentru renunțarea la mesajele de marketing, aceasta nu înseamnă că nu veți mai primi mesaje funcționale. Aceste mesaje nu intră în categoria comunicărilor de marketing (promovare) și, ca atare, le veți primi în continuare. 
Pentru administrarea Cookie-urilor și o mai bună înțelegere a acestora: Dacă doriți să dezactivați un cookie sau să înțelegeți mai multe despre acestea, vă rugăm să consultați Politica de utilizare a cookie-urilor de pe site-ul nostru www.ardcel.ro pentru detalii complete în acest sens. 
Pentru a obiecta la alte prelucrări realizate în temeiul intereselor noastre legitime, vă rugăm să contactați la adresa contact@ardcel.ro. În funcție de situația concretă, dacă avem interese legitime pentru prelucrare care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dvs. ori avem nevoie de date pentru stabilirea, exercitarea ori apărarea în cadrul unor proceduri oficiale, putem prelucra în continuare datele dvs. pentru scopuri corelative.

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal. În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs., vă rugăm să ne contactați pentru a discuta despre drepturile dvs. În anumite circumstanțe, veți avea dreptul de a ne solicita să restricționăm prelucrarea. 

Dreptul de ștergere. ARDCEL se străduiește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dvs. Solicitarea privind ștergerea datelor dvs. poate fi transmisă la adresa de email contact@ardcel.ro

 1.    Alte drepturi în calitate de persoană vizată


Conform Regulamentului 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), dumneavoastră, în calitate de persoană vizată aveți drepturi pe care le puteți exercita în legătură cu datele pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți citi mai multe despre aceste drepturi pe website-ul Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) : https://www.dataprotection.ro/?page=IntrebariFrecvente1

 1.    Monitorizarea


Sistemele de comunicații electronice ARDCEL sunt monitorizate fără consimțământul utilizatorului în scopul:

 • investigării sau detectării utilizării neautorizate;  
 • prevenirea sau combaterea infracțiunilor; 
 • stabilirea existenței faptelor relevante pentru ARDCEL sau verificarea respectării practicilor de conformitate  relevante pentru activitatea ARDCEL

Apelurile inițiate către ARDCEL pot fi înregistrate în scopuri operaționale și pentru îmbunătățirea activității ARDCEL si sunt păstrate ca element justificativ pe o perioadă de 3 luni de la data inițierii apelului. 
Apelurile nu sunt procesate fără acordul/consimțământului persoanelor vizate, acțiune care are loc la momentul inițierii apelului de către dumneavoastră.

 1.    Reclamații sau întrebări


ARDCEL aplică transparența atunci când colectează și utilizează informații cu caracter personal. În cadrul prezentei Politici de Confidențialitate, am pregătit o serie de informații pentru a vă permite să înțelegeți modul în care utilizăm datele dumneavoastră. Dacă aveți preocupări cu privire la utilizarea datelor dvs., vă rugăm să ne contactați.
Prezenta Politica de Confidențialitate și orice întrebări frecvente privind confidențialitatea nu constituie o listă exhaustivă a tuturor aspectelor legate de colectarea și utilizarea informațiilor personale de către ARDCEL. În cazul în care doriți să obtineți informații suplimentare sau explicații, vă rugăm să ne contactați prin intermediul datelor de contact prezentate mai jos.
De asemenea, dacă doriți să solicitați informații despre Politica de Confidențialitate ARDCEL sau dacă doriți sa înaintați o reclamație, ne puteți trimite prin e-mail la contact@ardcel.ro  sau ne puteți scrie la adresa: Asociatia Romana pentru Donarea de Celule Stem-ARDCEL, București, sector 3, str. Alexander von Humboldt, nr. 5, bl. V23A, sc. A, ap. 4, cam. 1.

Dacă doriți să ne semnalați o plângere referitoare la modul de utilizare a datelor dvs. cu caracter personal, ne puteți contacta în primă instanță, la adresa sus mentionată. Cu toate acestea, în cazul în care nu sunteți satisfăcut de modalitatea de soluționare de către ARDCEL a reclamației depusă de dvs., aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in București, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, ale cărei date de contact le regăsiți pe website-ul acesteia la următorul link : https://www.dataprotection.ro/, precum și pe website-ul ARDCEL.

XII.    Solicitări privind accesul la datele cu caracter personal


Persoanele vizate (persoanele fizice) pot afla dacă ARDCEL deține orice informație cu caracter personal referitoare la acestea înaintând o solicitare de acces la datele deținute, în conformitate cu Regulamentul 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 
În situația in care ARDCEL deține informații despre dumneavoastră, vă vom:

 • oferi o descriere a tipului de date cu caracter personal deținute de ARDCEL;
 • preciza scopul pentru care păstrăm respectivele date;
 • indica, dacă este cazul, terții cărora divulgăm datele cu caracter personal; și
 • transmite către dumneavoastră o copie a respectivelor date, într-o formă clară

În conformitate cu legislația în vigoare, termenul de răspuns și transmitere este de 30 de zile, de la data depunerii cererii, cu posibilitatea extinderii acestuia, numai după informarea dvs. persoanei vizate și cu condiția existenței unui motiv întemeiat care să justifice imposibilitatea formulării unui răspuns în termenul inițial menționat.

În acest sens, aveți la dispoziție pe website-ul ARDCEL  (www.ardcel.ro) – Cerere de acces date cu caracter personal prin intermediul căruia ne puteți transmite solicitarea dvs. la adresa contact@ardcel.ro  sau ne puteți scrie la adresa: Asociatia Romana pentru Donarea de Celule Stem-ARDCEL, București, sector 3, str. Alexander von Humboldt, nr. 5, bl. V23A, sc. A, ap. 4, cam. 1.

În situația în care ați transmis solicitarea prin e-mail, vă vom răspunde prin aceeași modalitate (e-mail). 
Cu toate acestea, vă rugăm să luați în considerare, că acest mod de comunicare prin e-mail nu este garantat din punct de vedere al securității, ca și metoda de comunicare.
Totodată, vă rugăm să luați în considerare faptul că ARDCEL nu poate divulga informații referitoare la alte persoane vizate, în cadrul unei astfel de solicitări. 
În consecință, vom elimina informațiile referitoare la terți/organizații din cadrul informațiilor pe care vi le transmitem.

XIII.    Generalități


Solicitările primite prin e-mail

Orice e-mail care ne este trimis, inclusiv atașamentele la acestea, pot fi monitorizate și utilizate de către ARDCEL din motive de securitate și pentru monitorizarea respectării politicilor ARDCEL. De asemenea, poate fi utilizat software-ul de monitorizare sau blocare a e-mail-ului. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că aveți responsabilitatea de a vă asigura că orice e-mail transmis de dvs. constituie o acțiune legală, cu toate implicațiile care pot rezulta din această acțiune.


Apelurile recepționate

 Atunci când apelați ARDCEL, putem colecta informații de identificare a apelantului. Utilizăm aceste informații exclusiv pentru a ne îmbunătăți eficiența și eficacitatea activității ARDCEL. Putem înregistra apelul dvs.către noi în scopuri operaționale sau pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre. Înregistrările oricăror astfel de apeluri nu sunt păstrate împotriva dorinței dvs., oferindu-vă opțiunea de a încheia respectivul apel, dacă nu vă dați consimțământul continuării convorbirii. În  acest caz, vă rugăm să ne contactați fie prin e-mail la adresa contact@ardcel.ro  sau ne puteți scrie la adresa: Asociatia Romana pentru Donarea de Celule Stem-ARDCEL, București, sector 3, str. Alexander von Humboldt, nr. 5, bl. V23A, sc. A, ap. 4, cam. 1.

.
Vizitatori ai site-ului ARDCEL 

Când vizitați site-ul nostru www.ardcel.ro, vă rugăm să consultați privind Politica privind Confidențialitatea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal existentă pe website, pentru detalii despre cookie-uri și alte informații specifice website-ului.    

Linkuri către alte site-uri web

Prezenta Politică privind Confidențialitatea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nu acoperă link-urile către alte websit-uri externe ARDCEL sau documentația existentă pe alte website-uri. Vă încurajăm să citiți Politicile de Confidențialitate ale oricărui alte website-uri pe care le accesați.


 Modificări ale prezentei Politici

 
Revizuim periodic Politica ARDCEL privind Confidențialitatea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Vă rugăm să verificați dacă există notificări de modificări în cadrul buletinelor noastre informative (newsletters) postate pe website-ul ARDCEL.

Legislația aplicabilă

Prezenta  Politică este reglementată și interpretată în conformitate cu legislația specifică din Romania, iar părțile se supun jurisdicției exclusive a instanțelor române, în ceea ce privește toate aspectele care decurg din aceasta.

      
 Date de contact

Dacă doriți să solicitați informații despre Politica de Confidențialitate ARDCEL sau să înaintați o reclamație, ne puteți trimite prin e-mail la contact@ardcel.ro  sau ne puteți scrie la adresa: Asociatia Romana pentru Donarea de Celule Stem-ARDCEL, București, sector 3, str. Alexander von Humboldt, nr. 5, bl. V23A, sc. A, ap. 4, cam. 1, telefon 0733 793 398

Aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in Bucuresti, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, ale cărei date de contact le regăsiți pe website-ul acesteia la următorul link : https://www.dataprotection.ro/, în cazul în care nu sunteți satisfăcut de modalitatea de soluționare de către ARDCEL a reclamației depusă de dumneavoastră.

Modificări și actualizări

 Putem actualiza periodic prezenta Politică, în special, în situația în care în legislația în domeniu vor interveni modificări care pot afecta datele dumneavoastră.

Documente Utile